Zawarcie umowy sprzedaży przez telefon z konsumentem  zgodnie z ustawą o prawach konsumenta

Zawarcie umowy sprzedaży przez telefon z konsumentem zgodnie z ustawą o prawach konsumenta

Ustawa o Prawach Konsumentów w przypadku sprzedaży przez telefon nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki, które wskazuję poniżej.  Ich spełnienie pozwoli prawidłowo i zgodnie z nowymi przepisami zawrzeć skutecznie umowę sprzedaży z konsumentem za pomocą telefonu. Jak się okaże do skutecznego zawarcia umowy przez telefon konieczne może być wysłanie nawet dwóch wiadomości mailowych. Na końcu znajdą Państwo graficzne

Zmiana umowy telekomunikacyjnej przez telefon, czyli relacja art. 20 ustawy o prawach konsumenta i art. 56 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego

Zmiana umowy telekomunikacyjnej przez telefon, czyli relacja art. 20 ustawy o prawach konsumenta i art. 56 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego

Teoretycznie ustawa o prawach konsumenta uniemożliwiła zawarcie umowy z konsumentem przez telefon. Konieczne w tym wypadku jest skorzystanie dodatkowo chociażby z wiadomości mailowej. Okazuje się jednak, że w przypadku niektórych umów – w tym wypadku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych sprawa może wyglądać nieco inaczej. Jest to jeden z przykładów braku spójności przepisów polskiego prawa.