Rozszerzona skuteczność prawomocnego wyroku za klauzule niedozwolone – jak ją rozumieć

Rozszerzona skuteczność prawomocnego wyroku za klauzule niedozwolone – jak ją rozumieć

W dniu 20 listopada 2015 r. zapadło bardzo istotne dla wielu pozwanych o stosowanie klauzul niedozwolonych orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące rozszerzonej skuteczności prawomocnego wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Orzeczenie zostało wydane na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w którym zadał on pytanie: Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa