Zmiana umowy telekomunikacyjnej przez telefon, czyli relacja art. 20 ustawy o prawach konsumenta i art. 56 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego

Zmiana umowy telekomunikacyjnej przez telefon, czyli relacja art. 20 ustawy o prawach konsumenta i art. 56 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego

Teoretycznie ustawa o prawach konsumenta uniemożliwiła zawarcie umowy z konsumentem przez telefon. Konieczne w tym wypadku jest skorzystanie dodatkowo chociażby z wiadomości mailowej. Okazuje się jednak, że w przypadku niektórych umów – w tym wypadku umowy o...