Wcześniejsza spłata kredytu, a proporcjonalne obniżenie i zwrot kosztów kredytu

maj 16, 2016

Jako konsument masz prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Jeżeli udało Ci się go spłacić wcześniej, to pamiętaj, że w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą – mowa o tym w art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Zwrot prowizji, opłat i składek na ubezpieczenie w razie wcześniejszej spłaty

Mowa tutaj np. o zwrocie prowizji, opłat przygotowawczych, opłat administracyjnych, czy składek na ubezpieczenie.

Z uwagi na liczne reklamacje i skargi konsumentów w powyższej sprawie Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajęli wspólne stanowisko zgodnie z którym

Art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Stanowisko wydaje się być jasne i korzystne dla konsumentów. Z pewnością będzie ono pomocne w sporze z bankiem. Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

Co to oznacza dla konsumentów

Konsumenci, którzy wcześniej spłacili kredyt mają prawo domagać się zwrotu proporcjonalnie poniesionych kosztów –  prowizji, opłat przygotowawczych, opłat administracyjnych, czy składek na ubezpieczenie.

Rzecznik Finansowy na swojej stronie podaje jako przykład następującą sytuację:

Przykładowo, jeśli koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia) związane z rocznym kredytem wyniosły 1200 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z powrotem 600 zł.

Podsumowanie

Warto dbać o swoje interesy i jeżeli uda nam się tylko dokonać wcześniejszej spłaty, to powinniśmy żądać zwrotu także poniesionych opłat. Przepisy prawa są tutaj po naszej stronie. Jeżeli potrzebujesz pomocy to skontaktuj się z naszą Kancelarią – chętnie pomożemy.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.