Koniec „bezpiecznej przystani” – GIODO musi rozpatrzyć skargę dotyczącą ochrony danych, gdy dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych

Koniec „bezpiecznej przystani” – GIODO musi rozpatrzyć skargę dotyczącą ochrony danych, gdy dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych

6 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko organowi ochrony danych stwierdzającą nieważność decyzji Komisji Europejskiej 2000/250 (tzw. decyzja w sprawie programu bezpiecznej przystani). Wyrok TSUE potwierdza, że prawa do ochrony danych osobowych są nieodłączną częścią systemu praw podstawowych UE. Trybunał wysnuł wniosek, iż uprawnienia organów ochrony