Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie między innymi ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Takim ciężkim naruszeniem może być na przykład:

  • brak dbałości o mienie i dobro pracodawcy; świadome organizowanie przez pracownika równoczesnego przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego działalność konkurencyjną
  • nietrzeźwość pracownika; świadczenie pracy po spożyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.
  • zakłócenie spokoju i porządku w miejscu pracy oraz lekceważące i aroganckie wypowiedzi w stosunku do pełnomocnika pracodawcy, kwestionowanie jego kompetencji, odmowa wykonania polecenia oraz sa-mowolne zabranie kluczy, pieczątek i dokumentów.

Co w przypadku jednak, gdy pracownik, którego chcemy zwolnić dyscyplinarnie ucieka na zwolnienie lekarskie – czy w trakcie jego trwania możliwe jest rozwiązanie umowy z winy pracownika? O tym poniżej.

Można zwolnić pracownika dyscyplinarnie na L4

Zwolnienie lekarskie nie wstrzymuje możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trakcie trwania zwolnienia. Pogląd ten został wyrażony przez Sąd Najwyższy już w 1983 r. (wyrok SN z 27 września 1983 r., I PRN 108/83) i obecnie kolejne orzeczenia, jak i doktryna to potwierdzają.

Podaj ważne przyczyny, podstawę prawną i pamiętaj o terminie 1 miesiąca

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Istotne jest precyzyjne określenie przyczyny rozwiązania i wskazanie podstawy prawnej. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę musi mieć formę pisemną, powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach. Proszę pamiętać aby możliwie szeroko określać przyczyny – rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie jest niezgodne z prawem, choćby pracodawca oprócz właściwej przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie podał także przyczyny nieuzasadnione (wyr. SN z 23.2.2005 r., III PK 85/04, OSNP 2005/21/332).

W zakresie podstawy prawnej należy wskazać konkretny paragraf i punkt art. 52 Kodeksu pracy:

Art. 52
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Każde rozwiązanie o pracę bez okresu wypowiedzenie może być inne i zawierać inne powody, niekiedy konieczne będzie zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieskuteczne rozwiązanie umowy może otworzyć zwolnionemu pracownikowi drogę do jego zakwestionowania na drodze sądowej.

Wzór rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia (kliknij i pobierz). Jeżeli potrzebujesz pomocy przy jego uzupełnieniu i złożeniu, to skontaktuj się z nami.

rozwiązanie umowy o pracę wzór

Doręczenie pracownikowi zwolnienia

Rozwiązanie można wręczyć pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym wypadku najlepiej skorzystać z przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że unikanie przez pracownika odbioru listu nie wpływa na okoliczność skuteczności złożonego oświadczenia – dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., IPK 37/05).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania
4 votes, 5.00 avg. rating (97% score)

Powiązane wpisy

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Posiadając wykupioną polisę OC lub AC w PZU dla swojego samochodu lub motocykla najprawdopodobniej masz możliwość skorzystania z profesjonalnej...

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

Musimy pilnować swoich interesów. Oznacza to między innymi, że jeżeli posiadamy jakąś wierzytelność, to należy ją na bieżąco egzekwować, aby nie...

Opublikowany / BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, brak doręczenia, CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, jakie dlugi sie nie przedawniają, kancelaria poznań, nowa ustawa o przedawnieniu długów, nowa ustawa o przedawnieniu długu od kiedy, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pismo od komornika, pismo z funduszu sekurytyzacyjnego, prawnik dla firmy, prawnik poznań, projekt ustawy o przedawnieniu długów, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przedawnienie, przedawnienie dlugu bezpłatne porady prawne, przedawnienie długów spadkowych, przedawnienie długów wzór pisma, przedawnienie długu 2017, przedawnienie długu 2018, przedawnienie długu bankowego, przedawnienie długu po osobie zmarłej, przedawnienie długu provident, przedawnienie długu u komornika, przedawnienie kredytu, przedawnienie pożyczki, radca prawny Poznań, Raport 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Raport 4 NS FIZ, S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, sprzeciw, termin przedawnienia, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wierzytelność, zadłużenie kredytowe, zmiany dla dłużników 2017 od kiedy, zmiany w windykacji 2017

Skomentuj