Otrzymałeś pozew z funduszu sekurytyzacyjnego? Podpowiadam co dalej

mar 8, 2016

Otrzymałeś pozew od funduszu sekurytyzacyjnego i nie wiesz co z nim zrobić? Przecież nie zawierałeś umowy z żadnym funduszem – zignorować? Odpowiedzieć? Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew od funduszu? W poniższym artykule przedstawimy kilka najczęściej występujących możliwych zarzutów, które można wykorzystać w odpowiedzi na pozew otrzymany od funduszu sekurytyzacyjnego. Na końcu znajdziesz także propozycję pomocy ze strony naszej kancelarii.

O funduszach sekurytyzacyjnych – czym są fundusze sekurytyzacyjne? Dlaczego nie należy ignorować pozwu otrzymanego od funduszu sekurytyzacyjnego?

Fundusze sekurytyzacyjne to podmioty, których działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu wierzytelności od innych podmiotów jak na przykład banki, operatorzy telefonii komórkowych, dystrybutorzy energii. Przykładowe fundusze sekurytyzacyjne, to:

  • S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,
  • P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz
  • Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Podczas zakupu następuje tzw. cesja wierzytelności, na mocy której wierzytelność przechodzi od wierzyciela pierwotnego na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Dzięki cesji fundusze sekurytyzacyjne mają prawo samodzielnie dochodzić wierzytelności od dłużników, mimo, że same nie zawierały umowy z dłużnikiem.

Dlatego też pozwu otrzymanego od funduszu sekurytyzacyjnego nie należy ignorować, gdyż brak odpowiedzi jest dla sądu najczęściej równoznaczny z przyznaniem twierdzeń zawartych w pozwie. W następstwie czego sąd najprawdopodobniej wyda wyrok wyłącznie w oparciu o pozew. Zatem pozwany nie odpowiadając na pozew pozbawia się możliwości obrony.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew od funduszu sekurytyzacyjnego i w jakim terminie ją wnieść?

Odpowiedź na pozew należy złożyć do sądu z którego otrzymaliśmy pozew. W piśmie dołączonym do pozwu sąd może nas zobowiązać do złożenia odpowiedzi w terminie 2 tygodni. W odpowiedzi na pozew należy podać w szczególności:

  1. nasze dane – imię nazwisko, adres oraz adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
  2. sygnaturę akt podaną w piśmie otrzymanym z sądu – podanie sygnatury jest bardzo ważne, gdyż na podstawie sygnatury możliwa jest identyfikacja naszego pisma w sądzie oraz
  3. nasze twierdzenia i zarzuty.

Twierdzenia i zarzuty w sprawach tego typu mogą być różne i należy podejść do nich indywidualnie. Niemniej możemy zaliczyć do nich następujące przykładowe zarzuty:

  • Brak wierzytelności – ma miejsce wówczas, gdy wierzytelność została już spłacona przez dłużnika lub nigdy nie istniała np. dłużnik nigdy nie zawierał umowy z wierzycielem pierwotnym.
  • Przedawnienie roszczenia – kodeks cywilny przewiduje różne terminy przedawnienia roszczeń pieniężnych. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi 3 oraz 10 lat. Termin 3 letni odnosi się świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem w przypadku, gdy wierzycielem pierwotnym jest podmiot, z którego działalnością zawodową wiąże się dochodzone roszczenie ulegnie ono przedawnieniu po upływie 3 lat. Należy w tym miejscu podkreślić, że termin przedawnienia może zostać przerwany przez niektóre czynności np. dochodzenie wierzytelności przed sądem, czy uznanie roszczenia przez dłużnika. Wobec powyższego nie zawsze wierzytelność istniejąca dłużej niż 3 lata będzie przedawniona.
  • Niewykazanie roszczenia – wierzyciel dochodząc roszczenia przed sądem ma obowiązek udowodnienia istnienia oraz wysokości swojej wierzytelności. W tym celu powinien załączyć do pozwu odpowiednie dokumenty, z których będą wynikały istnienie roszczenia wierzyciela oraz dokonanie cesji pomiędzy wierzycielem pierwotnym a funduszem sekurytyzacyjnym.

Nasze twierdzenia warto poprzeć odpowiedni dowodami – np. jeżeli podnosimy, że wierzytelność została już wcześniej spłacona, to warto to potwierdzić załączając do odpowiedzi na pozew np. potwierdzenie przelewu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Bugajski zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną począwszy od wstępnej weryfikacji dokumentów, poprzez analizę prawną sprawy oraz reprezentacje przed sądami oraz innymi organami. W kancelarii świadczymy usługi weryfikacji podstaw wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, przygotujemy również odpowiedź na pozew funduszu sekurytyzacyjnego, a także podejmiemy się reprezentacji pozwanego przed sądem czy komornikiem.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.