Odzyskaj opłatę likwidacyjną z polisolokaty – czyli klauzule niedozwolone w polisolokatach

Popularna polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Swego czasu bardzo wiele osób skorzystało z polisolokat głównie z uwagi na obietnice wysokiego zysku oraz możliwość uniknięcia podatku kapitałowego od zysku z depozytu. W tym wpisie piszemy jednak nie tyle o samych polisolokatach, co o tym jak odzyskać opłatę likwidacyjną pobraną w związku z rezygnacją z polisolokaty. A jest to jak najbardziej możliwe – o tym w dalszej części.

Dlaczego odzyskanie pieniędzy z polisolokaty jest możliwe

Polisolokata to nic innego jak umowa. Jeżeli jest ona zawierana z konsumentem, co miało miejsce w przypadku polisolokat, to jej poszczególnie postanowienia podlegają kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. Uznanie danego postanowienia za niedozwolone powoduje, że nie jest ono wiążące dla konsumenta – choć sama umowa może nadal obowiązywać.

Polisolokaty przewidywały bardzo często wysokie opłaty likwidacyjne na wypadek rezygnacji przez konsumenta z polisolokaty – szczególnie w pierwszym okresie jej obowiązywania.

opłaty likwidacyjne - polisolokata

opłaty likwidacyjne – polisolokata (przykład zapisu w umowie)

Tego typu postanowienia zostały już wielokrotnie uznane przez Sądy za niedozwolone, co więcej zostały także wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – kilka przykładów znajdziesz w dalszej części niniejszego wpisu. Uznanie zapisu dotyczącego opłat likwidacyjnych za niedozwolone powoduje, że zapis ten nie wiąże konsumenta, a sama opłata likwidacyjna została tym samym nienależnie pobrana. Pozwala to w takim wypadku na podjęcie kroków celem odzyskania pobranej opłaty. Nierzadko może to wymagać złożenia pozwu do Sądu, ale nie ma się co zrażać – w razie wygranej koszty postępowania standardowo ponosi druga strona.

Jeżeli w Twojej umowie także są tego typu zapisy i na ich podstawie została od Ciebie pobrana opłata likwidacyjna, to jest dużo prawdopodobieństwo jej odzyskania.

Masz pytania lub chciałbyś abyśmy przeanalizowali Twoją sytuację? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy – kontakt@kancelariabugajski.pl lub 793 785 049.

Przykładowe klauzule niedozwolone w polisolokatach

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych zapisów uznanych już za postanowienia niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. W swojej umowie możesz znaleźć identyczne lub podobne postanowienia – istotne jest ich faktyczne znaczenie, a nie dosłowne brzmienie.

Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok” – klauzula numer 2161

Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli poniższej: „Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych” / „Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych”
1 / 99%
2 / 99%
3 / 80%
4 / 70%
5 / 60%
6 / 50%
7 / 40%
8 / 30%
9 / 20%
10 / 10%” – klauzula numer 3834

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości:
do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 100,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polsy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%” – klauzula numer 4632

Podsumowanie

Wszystkie powyższe klauzule niedozwolone dotyczą nadmiernych opłat likwidacyjnych pobieranych w razie rezygnacji z polisolokaty. Ponownie przypominam – uznanie takiego zapisu za niedozwolony oznacza, że nie wiążę on konsumenta, a pobrana na jego podstawie opłata została pobrana nienależnie i możliwe jest jej odzyskanie.

Masz pytania lub chciałbyś abyśmy przeanalizowali Twoją sytuację? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy – kontakt@kancelariabugajski.pl lub 793 785 049.

Odzyskaj opłatę likwidacyjną z polisolokaty – czyli klauzule niedozwolone w polisolokatach
3 votes, 5.00 avg. rating (96% score)

Powiązane wpisy

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Posiadając wykupioną polisę OC lub AC w PZU dla swojego samochodu lub motocykla najprawdopodobniej masz możliwość skorzystania z profesjonalnej...

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

Musimy pilnować swoich interesów. Oznacza to między innymi, że jeżeli posiadamy jakąś wierzytelność, to należy ją na bieżąco egzekwować, aby nie...

Opublikowany / BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, brak doręczenia, CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, jakie dlugi sie nie przedawniają, kancelaria poznań, nowa ustawa o przedawnieniu długów, nowa ustawa o przedawnieniu długu od kiedy, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pismo od komornika, pismo z funduszu sekurytyzacyjnego, prawnik dla firmy, prawnik poznań, projekt ustawy o przedawnieniu długów, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przedawnienie, przedawnienie dlugu bezpłatne porady prawne, przedawnienie długów spadkowych, przedawnienie długów wzór pisma, przedawnienie długu 2017, przedawnienie długu 2018, przedawnienie długu bankowego, przedawnienie długu po osobie zmarłej, przedawnienie długu provident, przedawnienie długu u komornika, przedawnienie kredytu, przedawnienie pożyczki, radca prawny Poznań, Raport 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Raport 4 NS FIZ, S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, sprzeciw, termin przedawnienia, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wierzytelność, zadłużenie kredytowe, zmiany dla dłużników 2017 od kiedy, zmiany w windykacji 2017

Skomentuj