Odmowa rejestracji spółki S24 i co dalej?

odmowa rejestracji spółki s24

Z różnych przyczyn może się przydarzyć, że Sąd Rejestowy odmówi rejestracji spółki S24 – powodem może być tutaj na przykład niewłaściwa nazwa noworejestrowanej spółki, która może wprowadzać w błąd w stosunku do już istniejącej spółki albo brak właściwego umocowania. W takim wypadku Sąd wydaje postanowienie o odmowie rejestracji – oczywiście jest ono zaskarżalne. Aczkolwiek jeżeli nie złożymy zażalenia lub skargi albo zostaną one ostatecznie oddalone, to odmowa rejestracji będzie skuteczna.

Czy w takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie likwidacji niezarejestrowanej spółki za pomocą S24? Na szczęście nie. W takim wypadku przepisy przewidują automatyczne rozwiązanie umowy spółki. Stanowi o tym art. 169 Kodeksu spółek handlowych:

Art. 169 [Termin zgłoszenia; odmowa wpisu] § 1. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.
§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin, o którym mowa w § 1, wynosi 7 dni.

Przepis ten przewiduje jeszcze jeden wypadek automatycznego rozwiązania umowy spółki – brak jej zgłoszenia w określonym terminie. W przypadku standardowej rejestracji spółki jest to 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, a w przypadku spółki S24 termin ten wynosi 7 dni.

Kolejną kwestią w przypadku odmowy rejestracji S24 jest utrata opłaty sądowej w wysokości 250 zł. Zwrotowi natomiast podlega opłata 100 zł za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – ostatecznie bowiem tej publikacji nie będzie.

Odmowa rejestracji spółki S24 i co dalej?
2 votes, 5.00 avg. rating (97% score)

Powiązane wpisy

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Posiadając wykupioną polisę OC lub AC w PZU dla swojego samochodu lub motocykla najprawdopodobniej masz możliwość skorzystania z profesjonalnej...

Czy muszę płacić? Czyli o przedawnieniu wierzytelności

Czy muszę płacić? Czyli o przedawnieniu wierzytelności

Musimy pilnować swoich interesów. Oznacza to między innymi, że jeżeli posiadamy jakąś wierzytelność, to należy ją na bieżąco egzekwować, aby nie...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie między innymi ciężkiego...

Skomentuj