Oddłużanie przez prawnika, czyli czym się zajmujemy i i ile to kosztuje. Otrzymałeś pozew z funduszu sekurytyzacyjnego? Podpowiadam co dalej

gru 29, 2017

Masz długi, otrzymałeś nakaz zapłaty lub pozew z Sądu? Może już wiesz, że nie będziesz mógł spłacić pożyczki i nie wiesz co zrobić? A może otrzymałeś zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji i zajęciu wynagrodzenia lub rachunku bankowego? Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, w których możemy mówić o szeroko pojętym oddłużaniu. Jako prawnicy pomagamy jednak przy prawnym przeprowadzaniu procesu oddłużania. I tak jak wiele różnych sytuacji wymaga oddłużania, tak także nasza pomoc może polegać na podejmowaniu różnych czynności w zależności od etapu sprawy. 

Ten wpis powstał aby pomóc Ci zrozumieć, czym dokładnie się zajmujemy i na jakim etapie swojej sprawy na jaką pomoc z naszej strony możesz liczyć.

Pamiętaj – jesteśmy prawnikami i zajmujemy się oddłużaniem korzystając z narzędzi prawnych. Nie jesteśmy instytucją pożyczkową ani nie polecamy usług takich instytucji. Pomagamy tam, gdzie widzimy faktyczną możliwość pomocy.

Masz wątpliwości, czy możemy pomóc akurat w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości – skontaktuj się z nami:

 • kontakt@kancelariabugajski.pl
 • 793 785 049

Etapy związane z zadłużeniem i pomocy w oddłużaniu

Każda sprawa związana z zadłużeniem może mieć trzy etapy – etap przedsądowy, etap sądowy oraz postępowania egzekucyjnego. Jeżeli sprawa zakończy się na etapie wcześniejszym, to oczywiście dalsze etapy nie będą miały miejsca. Skoro jednak tutaj jesteś, to zapewne sprawa ma lub będzie miała ciąg dalszy. Może się zdarzyć, że o całej sprawie dowiesz się dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego (np. otrzymasz informację od pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia) – w takich sprawach także pomagamy. 

Etapy zadłużenia wyznaczają jednocześnie możliwości naszej pomocy – szerzej o niej oraz o kosztach piszemy poniżej.

Etap przedsądowy – możliwości pomocy prawnej przy oddłużaniu

Pierwszy etap to sytuacja, gdy sprawa jeszcze nie trafiła do sądu. Może to być moment kiedy spóźniasz się z zapłatą pierwszej raty lub otrzymujesz np. wezwanie przedsądowe.

Na tym etapie pomoc prawnika może polegać w szczególności na:

 • weryfikacji, czy musisz płacić – sprawdzamy ważność zawartych umów, legitymację czynną, kwestię przedawnienia, możliwość odstąpienia od umowy, powołania się na błąd itd. – jest to najważniejszy sposób pomocy na tym etapie, w zależności od jego wyników podejmujemy dalsze działania
 • negocjowaniu zadłużenia – jeżeli już ustalimy, że druga strona ma podstawy aby żądać zapłaty, to warto zastanowić się nad podjęciem negocjacji z drugą stroną, ich efekt oczywiście zależy jest w dużej mierze od woli porozumienia z drugiej strony
 • ustaleniu i analizie ugody – jest to bardzo ważny etap, jeżeli w efekcie negocjacji strony dojdą do porozumienia, to bardzo ważne jest wypracowanie bezpiecznej i korzystnej treści samej ugody – bardzo często dłużnicy niestety podpisują zaproponowane przez wierzyciela ugody bez większej refleksji uniemożliwiając sobie ich wypełnienie i późniejszą obronę
 • przygotowaniu do procesu sądowego – jeżeli nie mamy szans na korzystne negocjacje, to pozostaje przygotować się jak najlepiej do sporu sądowego, tutaj podpowiadamy czy i jakie działania podejmować na tym etapie aby nie utrudnić sobie etapu sądowego. Musimy mieć na uwadze, że to my zazwyczaj będziemy pozywani i po otrzymaniu pozwy mamy zazwyczaj jedynie 14 dni na podjęcie skutecznej obrony

Nasze wynagrodzenie na etapie przedsądowym zależne jest od wstępnej analizy sprawy i zakresu naszych działań. Każda sprawa jest inna i wynagrodzenie także zmienia się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Zazwyczaj staramy się uzgodnić wynagrodzenie za przyjęcie sprawy oraz premię za sukces – w wartości kilku procent, o którą uda się zmniejszyć zadłużenie.

Na etapie przedsądowym bardzo często możesz sam wykonać wiele czynności, które ułatwią Ci późniejszą obronę na etapie sądowym – piszemy o tym tutaj: Poradnik dłużnika – długi na etapie przedsądowym, czyli jak nie utrudnić sobie obrony na etapie sądowym

Etap sądowy – możliwości pomocy prawnej przy oddłużaniu

Ten etap jest momentem faktycznej weryfikacji roszczeń kierowanych w stronę naszego Klienta. Na przygotowanie sprzeciwu, czy odpowiedzi na pozew mamy zazwyczaj 14 dni, więc musimy w tym czasie maksymalnie przygotować się do obrony interesów naszego Klienta. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale staramy się zawsze zapewnić jak najlepszą reprezentację naszego Klienta. 

Na etapie sądowym możesz liczyć na pełny i kompleksowy wachlarz pomocy, w szczególności możemy:

 • przygotować taktykę procesową dopasowaną do Twojej sprawy
 • składać wszelkie pisma procesowe, w tym sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • reprezentować Cię w Sądzie podczas rozpraw
 • weryfikować na bieżąco postępy sprawy i reagować na bieżąco na działania drugiej strony

Podobnie jak przy etapie przedsądowym nasze wynagrodzenie na etapie sądowym zależne jest od wstępnej analizy sprawy i zakresu naszych działań. Każda sprawa jest inna i wynagrodzenie także zmienia się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Zazwyczaj staramy się uzgodnić wynagrodzenie za przyjęcie sprawy oraz premię za sukces – w wartości kosztów procesu lub kilku procent, o którą uda się zmniejszyć zadłużenie. 

Nie przerażaj się, że pomoc prawnika kosztuje – to w końcu nasza praca – staramy się jednak zawsze dostosować do potrzeb i możliwości naszego Klienta. Skontaktuj się z nami i chętnie przedstawimy propozycję pomocy w Twojej sprawie.

Etap egzekucyjny – możliwości pomocy prawnej przy oddłużaniu

Postępowanie egzekucyjne zazwyczaj kończy proces oddłużania. W naszej praktyce jednak nierzadko jest dopiero początkiem – dotyczy to sytuacji, gdy nasz Klient dowiaduje się o swoim zadłużeniu i o sprawie sądowej dopiero na etapie egzekucji – otrzymuje np. informację od swojego pracodawcy lub logując się na konto w banku ma informację o jego zajęciu przez komornika sądowego.

W tej sytuacji także można skutecznie pomóc i „wrócić” jeszcze do etapu sądowego – wszystko zależy od konkretnej sprawy i stanu faktycznego. Naszą rolą jest analiza i wskazanie, czy są takie możliwości. Jeżeli są, to oczywiście naszym zadaniem jest podjęcie stosownych kroków.

Na tym etapie pomoc prawnika może polegać w szczególności na:

 • weryfikacji podstaw do prowadzenia egzekucji – tak jak wskazaliśmy wyżej, może się okazać, że egzekucja jest prowadzona np. na podstawie nieprawidłowo doręczonego nakazu zapłaty, co umożliwi jego uchylenie i tym samym wstrzymanie egzekucji
 • weryfikacji możliwości wstrzymania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego lub zmniejszenia egzekwowanych kwot
 • weryfikacji wysokości egzekwowanych kwot oraz pobieranych opłat przez komornika sądowego
 • składaniu skarg na czynności komornika oraz pilnowaniu, czy postępowanie przebiega w sposób prawidłowy

Nasze wynagrodzenie na etapie egzekucyjnym zależne jest od wstępnej analizy sprawy i zakresu naszych działań. Każda sprawa jest inna i wynagrodzenie także zmienia się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Zazwyczaj staramy się uzgodnić wynagrodzenie za przyjęcie sprawy oraz premię za sukces – w wartości kilku procent, o którą uda się zmniejszyć zadłużenie.

Sprawy proste i skomplikowane – zajmiemy się każdą

Nasza Kancelaria pomoga w sprawach prostych i skomplikowanych. Wychodzimy z założenia, że nawet w najprostszej sprawie można popełnić trudne od odwrócenia błędy stąd tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Tak jak chyba nikt sam nie leczy sobie zębów, tak samo można uzasadnić skorzystanie z pomocy prawnika i to na każdym etapie oddłużania. Błędy na etapie przedsądowym – np. dokonanie drobnej wpłaty tytułem przedawnionego długu – może uniemożliwić późniejszą skuteczną obronę na etapie sądowym. 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Bugajski zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną począwszy od wstępnej weryfikacji dokumentów, poprzez analizę prawną sprawy oraz reprezentacje przed sądami oraz innymi organami. W kancelarii świadczymy usługi weryfikacji podstaw wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, przygotujemy również odpowiedź na pozew funduszu sekurytyzacyjnego, a także podejmiemy się reprezentacji pozwanego przed sądem czy komornikiem.[:en]Otrzymałeś pozew od funduszu sekurytyzacyjnego i nie wiesz co z nim zrobić? Przecież nie zawierałeś umowy z żadnym funduszem – zignorować? Odpowiedzieć? Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew od funduszu? W poniższym artykule przedstawimy kilka najczęściej występujących możliwych zarzutów, które można wykorzystać w odpowiedzi na pozew otrzymany od funduszu sekurytyzacyjnego. Na końcu znajdziesz także propozycję pomocy ze strony naszej kancelarii.

O funduszach sekurytyzacyjnych – czym są fundusze sekurytyzacyjne? Dlaczego nie należy ignorować pozwu otrzymanego od funduszu sekurytyzacyjnego?

Fundusze sekurytyzacyjne to podmioty, których działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu wierzytelności od innych podmiotów jak na przykład banki, operatorzy telefonii komórkowych, dystrybutorzy energii. Przykładowe fundusze sekurytyzacyjne, to:

 • S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,
 • P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz
 • Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Podczas zakupu następuje tzw. cesja wierzytelności, na mocy której wierzytelność przechodzi od wierzyciela pierwotnego na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Dzięki cesji fundusze sekurytyzacyjne mają prawo samodzielnie dochodzić wierzytelności od dłużników, mimo, że same nie zawierały umowy z dłużnikiem.

Dlatego też pozwu otrzymanego od funduszu sekurytyzacyjnego nie należy ignorować, gdyż brak odpowiedzi jest dla sądu najczęściej równoznaczny z przyznaniem twierdzeń zawartych w pozwie. W następstwie czego sąd najprawdopodobniej wyda wyrok wyłącznie w oparciu o pozew. Zatem pozwany nie odpowiadając na pozew pozbawia się możliwości obrony.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew od funduszu sekurytyzacyjnego i w jakim terminie ją wnieść?

Odpowiedź na pozew należy złożyć do sądu z którego otrzymaliśmy pozew. W piśmie dołączonym do pozwu sąd może nas zobowiązać do złożenia odpowiedzi w terminie 2 tygodni. W odpowiedzi na pozew należy podać w szczególności:

 1. nasze dane – imię nazwisko, adres oraz adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 2. sygnaturę akt podaną w piśmie otrzymanym z sądu – podanie sygnatury jest bardzo ważne, gdyż na podstawie sygnatury możliwa jest identyfikacja naszego pisma w sądzie oraz
 3. nasze twierdzenia i zarzuty.

Twierdzenia i zarzuty w sprawach tego typu mogą być różne i należy podejść do nich indywidualnie. Niemniej możemy zaliczyć do nich następujące przykładowe zarzuty:

 • Brak wierzytelności – ma miejsce wówczas, gdy wierzytelność została już spłacona przez dłużnika lub nigdy nie istniała np. dłużnik nigdy nie zawierał umowy z wierzycielem pierwotnym.
 • Przedawnienie roszczenia – kodeks cywilny przewiduje różne terminy przedawnienia roszczeń pieniężnych. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi 3 oraz 10 lat. Termin 3 letni odnosi się świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem w przypadku, gdy wierzycielem pierwotnym jest podmiot, z którego działalnością zawodową wiąże się dochodzone roszczenie ulegnie ono przedawnieniu po upływie 3 lat. Należy w tym miejscu podkreślić, że termin przedawnienia może zostać przerwany przez niektóre czynności np. dochodzenie wierzytelności przed sądem, czy uznanie roszczenia przez dłużnika. Wobec powyższego nie zawsze wierzytelność istniejąca dłużej niż 3 lata będzie przedawniona.
 • Niewykazanie roszczenia – wierzyciel dochodząc roszczenia przed sądem ma obowiązek udowodnienia istnienia oraz wysokości swojej wierzytelności. W tym celu powinien załączyć do pozwu odpowiednie dokumenty, z których będą wynikały istnienie roszczenia wierzyciela oraz dokonanie cesji pomiędzy wierzycielem pierwotnym a funduszem sekurytyzacyjnym.

Nasze twierdzenia warto poprzeć odpowiedni dowodami – np. jeżeli podnosimy, że wierzytelność została już wcześniej spłacona, to warto to potwierdzić załączając do odpowiedzi na pozew np. potwierdzenie przelewu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Bugajski zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną począwszy od wstępnej weryfikacji dokumentów, poprzez analizę prawną sprawy oraz reprezentacje przed sądami oraz innymi organami. W kancelarii świadczymy usługi weryfikacji podstaw wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, przygotujemy również odpowiedź na pozew funduszu sekurytyzacyjnego, a także podejmiemy się reprezentacji pozwanego przed sądem czy komornikiem.[:de]Otrzymałeś pozew od funduszu sekurytyzacyjnego i nie wiesz co z nim zrobić? Przecież nie zawierałeś umowy z żadnym funduszem – zignorować? Odpowiedzieć? Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew od funduszu? W poniższym artykule przedstawimy kilka najczęściej występujących możliwych zarzutów, które można wykorzystać w odpowiedzi na pozew otrzymany od funduszu sekurytyzacyjnego. Na końcu znajdziesz także propozycję pomocy ze strony naszej kancelarii.

O funduszach sekurytyzacyjnych – czym są fundusze sekurytyzacyjne? Dlaczego nie należy ignorować pozwu otrzymanego od funduszu sekurytyzacyjnego?

Fundusze sekurytyzacyjne to podmioty, których działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu wierzytelności od innych podmiotów jak na przykład banki, operatorzy telefonii komórkowych, dystrybutorzy energii. Przykładowe fundusze sekurytyzacyjne, to:

 • S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,
 • P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz
 • Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Podczas zakupu następuje tzw. cesja wierzytelności, na mocy której wierzytelność przechodzi od wierzyciela pierwotnego na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Dzięki cesji fundusze sekurytyzacyjne mają prawo samodzielnie dochodzić wierzytelności od dłużników, mimo, że same nie zawierały umowy z dłużnikiem.

Dlatego też pozwu otrzymanego od funduszu sekurytyzacyjnego nie należy ignorować, gdyż brak odpowiedzi jest dla sądu najczęściej równoznaczny z przyznaniem twierdzeń zawartych w pozwie. W następstwie czego sąd najprawdopodobniej wyda wyrok wyłącznie w oparciu o pozew. Zatem pozwany nie odpowiadając na pozew pozbawia się możliwości obrony.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew od funduszu sekurytyzacyjnego i w jakim terminie ją wnieść?

Odpowiedź na pozew należy złożyć do sądu z którego otrzymaliśmy pozew. W piśmie dołączonym do pozwu sąd może nas zobowiązać do złożenia odpowiedzi w terminie 2 tygodni. W odpowiedzi na pozew należy podać w szczególności:

 1. nasze dane – imię nazwisko, adres oraz adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 2. sygnaturę akt podaną w piśmie otrzymanym z sądu – podanie sygnatury jest bardzo ważne, gdyż na podstawie sygnatury możliwa jest identyfikacja naszego pisma w sądzie oraz
 3. nasze twierdzenia i zarzuty.

Twierdzenia i zarzuty w sprawach tego typu mogą być różne i należy podejść do nich indywidualnie. Niemniej możemy zaliczyć do nich następujące przykładowe zarzuty:

 • Brak wierzytelności – ma miejsce wówczas, gdy wierzytelność została już spłacona przez dłużnika lub nigdy nie istniała np. dłużnik nigdy nie zawierał umowy z wierzycielem pierwotnym.
 • Przedawnienie roszczenia – kodeks cywilny przewiduje różne terminy przedawnienia roszczeń pieniężnych. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi 3 oraz 10 lat. Termin 3 letni odnosi się świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem w przypadku, gdy wierzycielem pierwotnym jest podmiot, z którego działalnością zawodową wiąże się dochodzone roszczenie ulegnie ono przedawnieniu po upływie 3 lat. Należy w tym miejscu podkreślić, że termin przedawnienia może zostać przerwany przez niektóre czynności np. dochodzenie wierzytelności przed sądem, czy uznanie roszczenia przez dłużnika. Wobec powyższego nie zawsze wierzytelność istniejąca dłużej niż 3 lata będzie przedawniona.
 • Niewykazanie roszczenia – wierzyciel dochodząc roszczenia przed sądem ma obowiązek udowodnienia istnienia oraz wysokości swojej wierzytelności. W tym celu powinien załączyć do pozwu odpowiednie dokumenty, z których będą wynikały istnienie roszczenia wierzyciela oraz dokonanie cesji pomiędzy wierzycielem pierwotnym a funduszem sekurytyzacyjnym.

Nasze twierdzenia warto poprzeć odpowiedni dowodami – np. jeżeli podnosimy, że wierzytelność została już wcześniej spłacona, to warto to potwierdzić załączając do odpowiedzi na pozew np. potwierdzenie przelewu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Bugajski zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną począwszy od wstępnej weryfikacji dokumentów, poprzez analizę prawną sprawy oraz reprezentacje przed sądami oraz innymi organami. W kancelarii świadczymy usługi weryfikacji podstaw wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, przygotujemy również odpowiedź na pozew funduszu sekurytyzacyjnego, a także podejmiemy się reprezentacji pozwanego przed sądem czy komornikiem.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.