Jak można rozliczyć dochody z Google Adsense poza działalnością gospodarczą

gru 11, 2015

Zgodnie z Interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m. in. reklamowym za wynagrodzeniem (np. w ramach Google Adsense) uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Zasady ogólne i skala podatkowa albo ryczałt i 8,5 %

Konsekwencją powyższego jest to, że dochody z takiego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

W przypadku zasad ogólny mamy obecnie stawki podatku 18 % i 32 % od uzyskanego dochodu. Natomiast w przypadku ryczałtu stawka podatku wynosi 8,5 % od przychodu.

Podsumowanie

Interpretacja ogólna rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości w zakresie opodatkowania przychodów z reklam na stronie internetowej. Dotyczy to szczególnie osób korzystających z Google Adsense, ale i wynajmujących powierzchnię strony internetowej na podstawie odrębnych umów z reklamodawcami.

Pełna treść Interpretacji ogólnej nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną dostępna jest tutaj.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.