Dlaczego warto złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika i ile to kosztuje + wzór wniosku

Jednym ze sposobów skutecznej windykacji jest złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Sam wniosek jest składany zazwyczaj, gdy samo postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okaże się bezskuteczne. Nie oznacza to jednak,  że taki wniosek jest pozbawiony sensu. Na skutek takiego postępowania nasz dłużnik wpisywany jest z urzędu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. To jest właśnie powód, dla którego warto złożyć wniosek o wyjawienie majątku.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące takiego wniosku, w tym koszt jego złożenia. Na końcu znajdziesz także wzór wniosku o wyjawienie majątku.

Dziesięć lat w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Przypomnijmy, że wpis taki widnieje w rejestrze przez 10 lat, jest on publicznie dostępny i każdy może uzyskać do niego dostęp (składając odpowiedni wniosek o odpis). Wpisanie do rejestru dłużników niewypłacalnych może się wiązać dla dłużnika z szeregiem niekorzystnych konsekwencji – przykładowo może nie otrzymać kredytu, może mieć utrudnione możliwości zakupów ratalnych, może nie zawrzeć umowy z operatorem sieci komórkowej. Figurowanie w takim rejestrze zmniejsza wiarygodność dłużnika i utrudnia mu prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:

 1. oznaczenie dłużnika
 2. podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego – oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności – w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności – w przypadku wierzytelności niepieniężnych;
 3. datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

Koszt wniosku o wyjawienie majątku dłużnika

Od wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 złotych. Dla porównania – gdybyśmy chcieli wpisać dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych z pominięciem postępowania dotyczącego wyjawienia majątku, to koszt takiego wniosku wyniesie już 300 zł. Jest to kolejny powód, dlaczego warto skorzystać z postępowania o wyjawienie majątku.

Kiedy i gdzie składa się wniosek o wyjawienie majątku

Tak jak wspomniałem na wstępie – taki wniosek składa się, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności.

Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

 1. uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;
 2. po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, także tytuł wykonawczy.

Co istotne – jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Wzór wniosku o wyjawienie majątku

Poniżej znajdziesz przykładowy wzór wniosku o wyjawienie majątku. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy jego uzupełnieniu i złożeniu, to skontaktuj się ze mną.

wniosek o wyjawienie majątku wzór

wniosek o wyjawienie majątku wzór – kliknij i pobierz

Podsumowanie

Wniosek o wyjawienie majątku to jeden ze sposobów przekonania dłużnika, że warto spłacać swoje zobowiązania. Jeżeli nasza egzekucja okazuje się bezskuteczna na pewno warto z tego sposobu skorzystać.

Summary
Article Name
Dlaczego warto złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika i ile to kosztuje + wzór wniosku
Author
Dlaczego warto złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika i ile to kosztuje + wzór wniosku
4 votes, 3.75 avg. rating (77% score)

Powiązane wpisy

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. – symulacja kosztów rejestracji spółki

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. – symulacja kosztów rejestracji spółki

Zastanawiasz się ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak długo trwa rejestracja spółki? Dobrze trafiłeś, poniżej...

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

Musimy pilnować swoich interesów. Oznacza to między innymi, że jeżeli posiadamy jakąś wierzytelność, to należy ją na bieżąco egzekwować, aby nie...

Opublikowany / BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, brak doręczenia, CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, jakie dlugi sie nie przedawniają, kancelaria poznań, nowa ustawa o przedawnieniu długów, nowa ustawa o przedawnieniu długu od kiedy, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pismo od komornika, pismo z funduszu sekurytyzacyjnego, prawnik dla firmy, prawnik poznań, projekt ustawy o przedawnieniu długów, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przedawnienie, przedawnienie dlugu bezpłatne porady prawne, przedawnienie długów spadkowych, przedawnienie długów wzór pisma, przedawnienie długu 2017, przedawnienie długu 2018, przedawnienie długu bankowego, przedawnienie długu po osobie zmarłej, przedawnienie długu provident, przedawnienie długu u komornika, przedawnienie kredytu, przedawnienie pożyczki, radca prawny Poznań, Raport 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Raport 4 NS FIZ, S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, sprzeciw, termin przedawnienia, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wierzytelność, zadłużenie kredytowe, zmiany dla dłużników 2017 od kiedy, zmiany w windykacji 2017

2 Komentarze

 • Opublikowany 21 Listopad 2016

  Aleksandra

  Witam, mam pytanie czy do wniosku o wyjawienie majątku dołączamy odpis pisma dla dłużnika?

  • Opublikowany 22 Listopad 2016

   Dawid Bugajski

   Tak, do wniosku należy dołączyć także odpis pisma dla dłużnika.

Skomentuj