Czy można sprzedać konto firmowe Allegro? Krótki poradnik jak to zrobić

lut 2, 2016

Konto firmowe Allegro, szczególnie z wieloma pozytywnymi komentarzami i dużą ilością przeprowadzonych transakcji, może stanowić sporą wartość. Nie dziwi więc fakt, że ktoś chce takie konto kupić, a ktoś sprzedać. W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie – jak skutecznie przeprowadzić sprzedaż konta firmowego Allegro.

Na początek nieco teorii, czyli czym właściwie jest konto Allegro

Zgodnie z regulaminem Allegro konto w tym serwisie, to prowadzone dla Użytkownika przez Grupę Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allegro.

Inaczej mówiąc jest to usługa elektroniczna świadczona przez Allegro na rzecz użytkownika serwisu. Samo konto nie jest więc własnością użytkownika, a jest on jedynie jego użytkownikiem – korzysta on z niego na podstawie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej z Allegro.

Teoretycznie jak przy każdej umowie możliwa jest zmiana jednej ze stron umowy za zgodą drugiej strony. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej między innymi prawa sprzedającego do konta firmowego Allegro. W tym drugim wypadku nie jest konieczna zgoda Allegro na zmianę posiadacza konta.

Z tych dwóch możliwości Allegro dopuszcza tylko drugą opcję – zgodnie ze stanowiskiem Allegro konto Firma może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dlatego też w dalszej części omówię tylko ten sposób przejścia konta na inny podmiot.

Poza wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, akceptowana jest zmiana przedsiębiorstwa na koncie firma wyłącznie w przypadku, gdy zmianie nie ulega numer NIP i/lub numer KRS – są to przede wszystkim przypadki dotyczące przekształceń (np. jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Krok 1: umowa zbycia przedsiębiorstwa lub jego części obejmującej także konto Allegro

A zatem pierwszym krokiem do sprzedaży konta Allegro jest zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej także konto Allegro. 

Jak już się pewnie domyślasz samo konto firmowe Allegro nie będzie stanowiło przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części – jest to tylko jeden z elementów. Dlatego też umowa obejmująca zbycie przedsiębiorstwa lub jego części powinna zawierać także inne elementy, które razem możemy uznać za przedsiębiorstwo lub chociażby jego zorganizowaną część.

Przykładowo można tutaj wskazać umowy zawierane z dostawcami i przewoźnikami, bazę klientów, wypracowaną renomę, umowy najmu lub prawa do nieruchomości itp.

Umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Tutaj niezbędne będzie udanie się do notariusza celem notarialnego poświadczenia podpisów (umowę proszę podpisać u notariusza). Koszt poświadczenia podpisów to koło 50 zł brutto.

Sprzedaż przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do poszczególnych jego składników, tj. sprzedaży rzeczy i praw majątkowych stanowiących składniki tego przedsiębiorstwa. Zatem sprzedaż przedsiębiorstwa należy traktować jako sprzedaż zbioru składników, a podatek od czynności cywilnoprawnych powinien być ustalony od wartości rynkowej poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. W przypadku umowy sprzedaży stawki podatku PCC określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o PCC – wynoszą:

  • 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym
  • 1% – inne prawa majątkowe.

Krok 2: zmiana danych konta firma Allegro

Zawarcie samej umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to pierwszy krok. Drugim jest zakomunikowanie samych zmian Allegro, co ostatecznie będzie skutkowało zmianą danych konta firma Allegro.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Allegro akceptacja zmiany danych konta wymaga złożenia przez obie strony umowy oświadczenia o zawarciu tego rodzaju umowy skierowanego do Grupy Allegro sp. z o.o. Oświadczenie zgodnie z wymogami Allegro musi zawierać następujące punkty:

  • zapis o z zawarciu umowy zbycia firmy / zorganizowanej części firmy „X” wraz z kontem Allegro na rzecz firmy „Y” (z datą zawarcia umowy i loginem konta).
  • zapis czy nowe przedsiębiorstwo przejmuje aktywa i zobowiązania wobec Allegro powstałe podczas użytkowania konta przez poprzednią firmę.
  • zapis która firma będzie realizować obowiązki wobec dotychczasowych kontrahentów (w przypadku odstąpienia od umowy, reklamacji związanych z niezgodnością towaru z umową, brakiem towaru).
  • rozliczenia dotyczące wypłaty środków z rachunku PayU, należą do indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami umowy (firma „X” i firma „Y”) przenoszącej własność przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Już z samego oświadczenia wynikają dodatkowe kwestie, które należy zawrzeć w zawieranej przez strony umowie sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Takie oświadczenie wraz z podpisami i pieczątkami obu stron należy przesłać do Grupy Allegro sp. z o.o. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale zalecam skorzystanie także z poczty tradycyjnej.

Tutaj zwracam uwagę, że Allegro wymaga jedynie samego oświadczenia o zawarciu umowy. Nie jest wymagane przesłanie samej treści umowy.

Krok 3: Allegro akceptuje zmianę i co dalej

Po akceptacji ze strony Allegro zmiany danych konta trzeba jeszcze złożyć wniosek o zmianę danych. W przypadku braku akceptacji Allegro należy ustalić i wyjaśnić przyczyny stanowiska Allegro – jeżeli umowa zbycia przedsiębiorstwa została skutecznie zawarta, to Allegro nie powinno tutaj blokować dokonania zmian.

Jeśli nowa firma przejmuje zobowiązania, to dane pojawią się na koncie w ciągu kilku dni i zmiana przebiegnie płynnie (może zająć to kilka dni), nie będzie trzeba kończyć aukcji itd.

Aby złożyć wniosek należy przejść do zakładki Moje Allegro > Moje konto > Ustawienia: Dane konta Allegro i podać pełne dane nowej firmy i załączyć skany jej dokumentów. Na koniec należy kliknać „Wyślij do weryfikacji„. Po pomyślnej weryfikacji danych przez administratora Allegro, otrzymasz e-mailowe potwierdzenie zmiany danych.

Zmiana danych Użytkownika w Allegro nie jest równoznaczna ze zmianą danych do wypłat PayU. Dlatego po zaakceptowaniu nowej firmy i pojawieniu się jej danych w ustawieniach konta konieczne będzie jeszcze zaktualizowanie danych do wypłat w PayU – w: Moje Allegro > Moja sprzedaż > PayU > Saldo i wypłata środków.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiłem najważniejsze informacje dotyczące zmiany danych konta firma Allegro. Cała procedura sprawnie przeprowadzona może zająć około 10 dni – końcowy termin zależy od tego, czy wszystkie dokumenty mamy prawidłowo skompletowane i szybkości akceptacji ze strony Allegro.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.