Monitorowanie znaku towarowego – dlaczego jest takie ważne

maj 19, 2016

Skoro już zdecydowałeś się na zgłoszenie swojego znaku towarowego, to teraz możesz korzystać z korzyści jakie wiążą się z taką rejestracją – masz wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (w zależności od rodzaju znaku).

Przepisy dokładnie określają Twoje prawa w przypadku rejestracji. Co jednak w przypadku, gdy ktoś narusza Twój znak towarowy? W jaki sposób zadbać o należytą ochronę znaku towarowego?

rejestracja znaku towarowego

Monitoruj swój znak towarowy i chroń swój znak towarowy

W praktyce niestety możesz spotkać się z próbami naruszenia Twojego znaku towarowego. W tym wypadku konieczne staje się monitorowanie znaku towarowego pod kątem potencjalnych naruszeń i egzekwowania swoich praw.

Obecnie jest to jeszcze o tyle istotne, że w kwietniu 2016 r. miała miejsce bardzo istotna zmiana procedura rejestracji znaków przed polskim Urzędem Patentowym i obecnie należy aktywnie dbać o ochronę swojej marki. W skrócie – ocena podobieństwa nowego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych została przerzucona na właścicieli znaków towarowych, którzy mogą w takim wypadku złożyć sprzeciw lub w późniejszym czasie uruchomić procedurę unieważnienia znaku.

Na czym może polegać naruszenie znaku towarowego

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak możesz chronić swoje prawa w razie naruszenia znaku towarowego

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

 1. na zasadach ogólnych albo
 2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Z roszczeniami, o których mowa powyżej można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

Poza powyższym naruszenie znaku towarowego może po spełnieniu określonych warunków stanowić także czyn nieuczciwej konkurencji, a nawet przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności w przypadku oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym- zgodnie bowiem z art. 305 Prawa własności przemysłowej:

1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Podsumowanie

Prawo przewiduje szereg możliwości ochrony praw wynikających z ochrony przyznanej rejestracją znaku towarowego – jak jednak wskazaliśmy na wstępie do wykrycia tych naruszeń konieczne jest monitorowanie znaku towarowego i skuteczne reagowanie na stwierdzone naruszenia.

Potrzebujesz pomocy w ochronie swojej marki? Skontaktuj się z naszą Kancelarią: kontakt@kancelariabugajski.pl lub telefonicznie 793 785 049. Chętnie pomożemy! [:en]Skoro już zdecydowałeś się na zgłoszenie swojego znaku towarowego, to teraz możesz korzystać z korzyści jakie wiążą się z taką rejestracją – masz wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (w zależności od rodzaju znaku).

Przepisy dokładnie określają Twoje prawa w przypadku rejestracji. Co jednak w przypadku, gdy ktoś narusza Twój znak towarowy? W jaki sposób zadbać o należytą ochronę znaku towarowego?

Monitoruj swój znak towarowy i chroń swój znak towarowy

W praktyce niestety możesz spotkać się z próbami naruszenia Twojego znaku towarowego. W tym wypadku konieczne staje się monitorowanie znaku towarowego pod kątem potencjalnych naruszeń i egzekwowania swoich praw.

Obecnie jest to jeszcze o tyle istotne, że w kwietniu 2016 r. miała miejsce bardzo istotna zmiana procedura rejestracji znaków przed polskim Urzędem Patentowym i obecnie należy aktywnie dbać o ochronę swojej marki. W skrócie – ocena podobieństwa nowego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych została przerzucona na właścicieli znaków towarowych, którzy mogą w takim wypadku złożyć sprzeciw lub w późniejszym czasie uruchomić procedurę unieważnienia znaku.

Na czym może polegać naruszenie znaku towarowego

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak możesz chronić swoje prawa w razie naruszenia znaku towarowego

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

 1. na zasadach ogólnych albo
 2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Z roszczeniami, o których mowa powyżej można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

Poza powyższym naruszenie znaku towarowego może po spełnieniu określonych warunków stanowić także czyn nieuczciwej konkurencji, a nawet przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności w przypadku oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym- zgodnie bowiem z art. 305 Prawa własności przemysłowej:

1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Podsumowanie

Prawo przewiduje szereg możliwości ochrony praw wynikających z ochrony przyznanej rejestracją znaku towarowego – jak jednak wskazaliśmy na wstępie do wykrycia tych naruszeń konieczne jest monitorowanie znaku towarowego i skuteczne reagowanie na stwierdzone naruszenia.

Potrzebujesz pomocy w ochronie swojej marki? Skontaktuj się z naszą Kancelarią: kontakt@kancelariabugajski.pl lub telefonicznie 793 785 049. Chętnie pomożemy! [:de]Skoro już zdecydowałeś się na zgłoszenie swojego znaku towarowego, to teraz możesz korzystać z korzyści jakie wiążą się z taką rejestracją – masz wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (w zależności od rodzaju znaku).

Przepisy dokładnie określają Twoje prawa w przypadku rejestracji. Co jednak w przypadku, gdy ktoś narusza Twój znak towarowy? W jaki sposób zadbać o należytą ochronę znaku towarowego?

Monitoruj swój znak towarowy i chroń swój znak towarowy

W praktyce niestety możesz spotkać się z próbami naruszenia Twojego znaku towarowego. W tym wypadku konieczne staje się monitorowanie znaku towarowego pod kątem potencjalnych naruszeń i egzekwowania swoich praw.

Obecnie jest to jeszcze o tyle istotne, że w kwietniu 2016 r. miała miejsce bardzo istotna zmiana procedura rejestracji znaków przed polskim Urzędem Patentowym i obecnie należy aktywnie dbać o ochronę swojej marki. W skrócie – ocena podobieństwa nowego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych została przerzucona na właścicieli znaków towarowych, którzy mogą w takim wypadku złożyć sprzeciw lub w późniejszym czasie uruchomić procedurę unieważnienia znaku.

Na czym może polegać naruszenie znaku towarowego

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak możesz chronić swoje prawa w razie naruszenia znaku towarowego

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

 1. na zasadach ogólnych albo
 2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Z roszczeniami, o których mowa powyżej można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

Poza powyższym naruszenie znaku towarowego może po spełnieniu określonych warunków stanowić także czyn nieuczciwej konkurencji, a nawet przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności w przypadku oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym- zgodnie bowiem z art. 305 Prawa własności przemysłowej:

1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Podsumowanie

Prawo przewiduje szereg możliwości ochrony praw wynikających z ochrony przyznanej rejestracją znaku towarowego – jak jednak wskazaliśmy na wstępie do wykrycia tych naruszeń konieczne jest monitorowanie znaku towarowego i skuteczne reagowanie na stwierdzone naruszenia.

Potrzebujesz pomocy w ochronie swojej marki? Skontaktuj się z naszą Kancelarią: kontakt@kancelariabugajski.pl lub telefonicznie 793 785 049. Chętnie pomożemy!

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.