GIODO ostrzega przed  „BĄDŹMY LEGALNI”, „LEGALNI Z PRAWEM” I „KANCELARIA LIBERTY”

GIODO ostrzega przed „BĄDŹMY LEGALNI”, „LEGALNI Z PRAWEM” I „KANCELARIA LIBERTY”

Otrzymałeś maila od takich podmiotów jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty” z informacją o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO)? Urząd zaleca aby nie odpowiadać na tę korespondencję oraz informuje, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Koniec “bezpiecznej przystani” – GIODO musi rozpatrzyć skargę dotyczącą ochrony danych, gdy dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych

Koniec “bezpiecznej przystani” – GIODO musi rozpatrzyć skargę dotyczącą ochrony danych, gdy dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych

6 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko organowi ochrony danych stwierdzającą nieważność decyzji Komisji Europejskiej 2000/250 (tzw. decyzja w sprawie programu bezpiecznej przystani). Wyrok TSUE potwierdza, że prawa do ochrony danych osobowych są nieodłączną częścią systemu praw podstawowych UE. Trybunał wysnuł wniosek, iż uprawnienia organów ochrony